Informatie Gronings Kampioenschap

Outdoor kampioenschappen regio Groningen 2016 16 en 17 juli 2016 in het stadspark te Groningen

Zaterdag 16 juli 2016

o Pony’s dressuur B t/m L2
o Paarden dressuur B t/m L2
o Verenigingskampioenschappen
o Pony’s springen B t/m ZZ
o Paarden springen B

Zondag 17 juli 2016

o Pony’s dressuur M1 t/m Z2
o Paarden dressuur M1 t/m ZZ-licht
o Meertallen o Meertallen kur op muziek
o Paarden springen L t/m ZZ

De organisatie behoudt het recht om tot een week voor de kampioenschappen de dagindeling te wijzigen!

Voor de dressuur paarden B t/m ZZ-licht en de dressuur pony’s B t/m M2 cat. DE worden voorselecties verreden. De inschrijfprocedure voor de voorselecties staan hieronder beschreven.

Opgave voor het springen en pony’s dressuur B t/m M2 cat. ABC en Z1/Z2 cat. CDE dient te gebeuren via https://knhsgroningen.online-inschrijving.com/ Sluitingsdatum vrije inschrijving 3 juli 2016 om 24.00 uur.

Secretariaat: Karin Tolhuis k.tolhuis@hotmail.com Telefonisch alleen op de wedstrijddag te bereiken!

Selectieprocedure dressuur outdoorkampioenschappen regio Groningen 2016

Selectiedata:

 • 21 en 22 mei Marum: opgave:www.mijnknhs.nl , info: www.ch-marum.nl
 • 11 en 12 juni ’t Zandt: opgave: www.mijnknhs.nl , info: www.paardensportverenigingzeo.nl
 • 25 en 26 juni Tolbert o opgave: hedwigvandellen@gmail.com , info: www.wedstrijdsportnienoord.nl

Toekennen selectiepunten:

Zie de afbeelding rechts.toekennen selectiepunten Bij een ex aequo plaatsing zullen alle deelnemers die recht hebben op deelname geplaatst worden op de startlijst. Ben je geselecteerd, dan kom je automatisch op de startlijst. Je hoeft je niet opnieuw op te geven. Betalen op de wedstrijddag. De tussenstanden en uitslagen zullen worden geplaatst op de website: www.paardensportgroningen.nl

Voor de deelnemers: Selectieprocedure voorselecties dressuur indoorkampioenschappen 2015-2016. Uitleg van de selectiecriteria:

 • Er zijn 3 selectiewedstrijden, waar van 2 verplicht zijn voor deelname. Bij deelname aan 3 selectiewedstrijden, vervalt het slechtste resultaat.
 • Voor de pony’s zijn er selectiewedstrijden voor de klasse B, L1, L2, M1 en M2 cat. DE, de overige klassen en categorieën hebben vrije inschrijving voor de kampioenschappen.
 • Voor de paarden zijn er selectiewedstrijden voor de klasse B t/m ZZ-licht.
 • Tijdens de selectiewedstrijden zijn er plaatsingspunten te verdienen.
 • Er wordt voor selectie de 1e proef van de maand verreden, zoals vermeld in het proevenboekje.
 • Indien er 2 proeven worden verreden, telt alleen de 1e proef voor selectie.
 • Er gaat per klasse 25% door naar de kampioenschappen. Minimaal 6 combinaties per klasse bij de paarden en minimaal 4 combinaties per klasse bij de pony’s.
 • Deelnemers dienen zich in te schrijven bij de organiserende wedstrijdorganisatie.
 • Alleen digitale inschrijving wordt in behandeling genomen.
 • Bij opgave dien je aan te geven dat je mee wilt doen voor selectie.
 • Sluitingsdatum van de wedstrijd is bindend voor deelname aan de selectieprocedure.

Voor de organisaties: Richtlijnen ten behoeve van het organiseren van de selectiewedstrijden voor de outdoorkampioenschappen.

 • Iedere deelnemer die zich opgeeft (voor sluitingsdatum conform het vraagprogramma van de wedstrijdorganisatie) moet op de startlijst geplaatst worden. Voor deze deelnemers mag geen wachtlijst zijn.
 • De sluitingsdatum van de wedstrijd is bindend om mee te doen voor selectie.
 • Er moet gewerkt worden met het concours3.5 programma en het is verplicht om van alle onderdelen de punten in te voeren.
 • De deelnemers dienen bij opgave aan te geven dat ze meedoen voor selectie, dit moet in het concoursprogramma aangegeven worden door het vakje selectie (sel) aan te vinken.
 • Bewaar de digitale inschrijvingen (e-mails) tot na de kampioenschappen, als bewijs van wel of niet selectie.
 • Als er 2 of meer groepen gemaakt moeten worden, probeer gelijke groepen van de selectiekandidaten te maken. Bijvoorbeeld 3 groepen van 22 deelnemers, maar niet 2 groepen van 25 en 1 groep van 16. Dit is nadelig voor de deelnemers.
 • Voor de pony’s is er selectie voor de klasse B, L1, L2, M1 en M2 cat. DE.
 • Voor de paarden is er selectie voor de klasse B t/m ZZ-licht.
 • Er wordt voor selectie de 1e proef van de maand verreden, zoals vermeld in het proevenboekje.
 • Wanneer er 2 proeven worden verreden, telt alleen de 1 e proef voor selectie.
 • Voor de deelnemers is het prettig als er juryleden van buiten onze regio worden gevraagd. En dat deze juryleden niet regelmatig op locatie komen te jureren. Tevens dat deze juryleden minimaal 1 klasse hoger mogen jureren dan de klasse die ze tijdens de selectie jureren. Voor het ZZ-licht mag een jury met bevoegdheid t/m ZZ-licht worden gevraagd.
 • Stuur zo spoedig mogelijk de jurylijst op naar het secretariaat (k.tolhuis@hotmail.com). Op deze manier willen we proberen te voorkomen dat deelnemers twee keer door dezelfde jury worden beoordeeld. Graag op de lijst vermelden welke klasse ze jureren.
 • De startlijsten en uitslagen dienen met combinatienummers en de vermelding van selectie te worden gepubliceerd. Dit om verwarring met meerdere paarden te voorkomen.
 • Denk bij de uitslagverwerking aan het toepassen van de juiste ex-aequo regeling. In geval van ex-aequo plaatsing treed artikel 137 lid 8.c van het disciplinereglement dressuur in werking. Dit gebeurt bij juiste instelling van het programma automatisch.
 • Graag zo spoedig mogelijk na de wedstrijd het “.dat” bestand (het werkbestand waar je de wedstrijd in hebt gemaakt) mailen naar het secretariaat van de regio. Zonder deze bestanden kan geen verwerking plaats vinden.
 • Mocht je nog verdere vragen hebben, dan kun je altijd contact met mij opnemen. e-mail: k.tolhuis@hotmail.com