Aanmeldingsformulier lidmaatschap Z.E.O.

Formulier graag zo volledig mogelijk en duidelijk invullen Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Vast telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
Geboortedatum
Geslacht (m/v)
Nationaliteit
Bank/Gironummer
E-mail adres

Verenigingsgegevens

Ingangsdatum lidmaatschap

C = Lidmaatschap (geef bij datum ook paard of pony aan) € 45,00

Toelichting

Tegen extra betaling wil ik graag gebruik maken van één van de volgende mogelijkheden
(De onderstaande bedragen zijn op jaar basis en kunnen in overleg in termijnen worden
voldaan)

B = gebruik accommodatie (vrij rijden ) € 170,00 (ja)

L1 = Lessen 1 les in de week en vrij gebruik van de accommodatie € 420,00 (ja)

M1 = Mennen met wekelijks les met gebruik accommodatie€ 445,00 (ja)

SP1 = Springlessen 1 keer per week met gebruik van de accommodatie € 445,00 (ja)

NB. De bovenvermelde bedragen zijn exclusief entreegelden rijvereniging en exclusief federatiekosten. Voor onze privacyverklaring verwijzen wij u naar de website onder het subkopje 'Privacybeleid' onder 'Lidmaatschap'.


LET OP: U ONTVANGT VIA DE WEBSITE GEEN BEVESTIGING. U ONTVANGT Z.S.M. VIA DE MAIL EEN REACTIE OP DIT INGEVULDE FORMULIER!