Aanmeldingsformulier lidmaatschap Z.E.O.

  Formulier graag zo volledig mogelijk en duidelijk invullen Persoonsgegevens

  Persoonsgegevens

  Achternaam

  Voorletters

  Roepnaam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Vast telefoonnummer

  Mobiel telefoonnummer

  Geboortedatum

  Geslacht (m/v)

  Nationaliteit

  Bank/Gironummer

  E-mail adres

  Verenigingsgegevens

  Ingangsdatum lidmaatschap

  C = Lidmaatschap (geef bij datum ook paard of pony aan) €45,-

  Toelichting

  Tegen extra betaling wil ik graag gebruik maken van één van de volgende mogelijkheden
  (De onderstaande bedragen zijn op jaar basis en kunnen in overleg in termijnen worden
  voldaan)

  B = gebruik accommodatie (vrij rijden ) €220,- (ja)

  L1 = Lessen 1 les in de week en vrij gebruik van de accommodatie €495,- (ja)

  M1 = Mennen met wekelijks les met gebruik accommodatie €520,- (ja)

  SP1 = Springlessen 1 keer per week met gebruik van de accommodatie €520,- (ja)

  NB. De bovenvermelde bedragen zijn exclusief entreegelden rijvereniging en exclusief federatiekosten. Voor onze privacyverklaring verwijzen wij u naar de website onder het subkopje 'Privacybeleid' onder 'Lidmaatschap'. Bij aanmelding vereniging dient u op de hoogte te zijn van de regelementen, deze zijn op aanvraag beschikbaar of in te zien onder het subkopje privacybeleid - statuten en reglementen

  LET OP: U ONTVANGT VIA DE WEBSITE GEEN BEVESTIGING. U ONTVANGT Z.S.M. VIA DE MAIL OF TELEFOON EEN REACTIE OP DIT INGEVULDE FORMULIER!