Aanmeldingsformulier lidmaatschap Z.E.O.

Formulier graag zo volledig mogelijk en duidelijk invullen Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Vast telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
Geboortedatum
Geslacht (m/v)
Nationaliteit
Bank/Gironummer
E-mail adres

Verenigingsgegevens

Ingangsdatum lidmaatschap

C = Lidmaatschap (geef bij datum ook paard of pony aan) € 45,00

Toelichting

Tegen extra betaling wil ik graag gebruik maken van één van de volgende mogelijkheden
(De onderstaande bedragen zijn op jaar basis en kunnen in overleg in termijnen worden
voldaan)

B = gebruik accommodatie (vrij rijden ) € 160,00 (ja)

L1 = Lessen 1 les in de week en vrij ebruik van de accommodatie € 410,00 (ja)

M1 = Mennen met wekelijks les metgebruik accommodatie€ 435,00 (ja)

SP1 = Springlessen 1 keer per week met gebruik van de accommodatie € 435,00 (ja)

(De boven vermelde bedragen zijn exclusief entreegelden rijvereniging en exclusief federatiekosten.)


LET OP: U ONTVANGT VIA DE WEBSITE GEEN BEVESTIGING. U ONTVANGT Z.S.M. VIA DE MAIL EEN REACTIE OP DIT INGEVULDE FORMULIER!