Opening Nijhoff Hal!

nijhoff-hal

Foto: Geert Job Sevink
Tekst: Herman Sandman, in: Dagblad van het Noorden

Hij was hoorbaar geraakt. Siebrand Nijhoff (75) wees bij het zien van de naam Nijhoff Hal van ZEO in ‘t Zandt direct naar zijn opa en vader.

Met de nieuwe naam van de nieuwe hal eerde paardensportvereniging ZEO zaterdag drie generaties Nijhoff tijdens de viering van het 90-jarig bestaan. Zowel grootvader Siebrand, vader Piet, als zoon Siebrand waren en zijn drijvende krachten achter de club. In een moeite door werd de jongste telg benoemd tot erelid, evenals Jaap Siertsema. Zij schaarden zich daarmee bij een bijzondere groep. Ook de bekende springruiter Jur Vrieling heeft die status.

Bijzondere club

ZEO, in 2014 samengegaan met de al oudere Vereniging voor Volksvermaken, is een bijzondere club. Hoewel ‘t Zandt in krimpgebied ligt neemt de aanwas nog steeds toe. Een jaar of vijf geleden waren er 180 leden, nu staat de teller op circa 240. Daarmee is de paardensportvereniging de grootste van Groningen en zelfs een van de grootste van Noord-Nederland.

De jubileumviering, onderdeel van de feestweek in ‘t Zandt, trok zo’n honderd leden en oud-leden. Zij zagen kort voor de onthulling van de Nijhoff Hal een demonstratie van het oudste en jongste lid: Anja Doornbos (56) en Isa Pardijs 7). Met sprongen over drie hindernissen openden zij de hal.

Die hindernissen symboliseerden bijzondere momenten in de tijd: 1936, 1996, 2016. Niet toevallig jaren waarin de drie hallen van de club zijn gerealiseerd. Daarin speelde de familie Nijhoff een belangrijke rol. Maar, zo verklaarde Siebrand: ,,Dat konden wij ook omdat we goede mensen om ons heen hadden. Dat was zo en dat is nu zo. De inzet en saamhorigheid hebben ZEO groot gemaakt.’’

Een voorbeeld daarvan, aldus voorzitter Peter Wiersema in zijn toespraak, is de realisatie van de nieuwe hal. Met steun van gemeente en fondsen en met heel veel inzet van de leden: ,,Bij het sponsorspringen dacht ik: waar houdt het op? Maar alle rekeningen zijn betaald. Alleen de gemeente krijgt nog wat terug.”